سوره بقره                                                                      

در فضیلت تلاوت این سوره روایات پر اهمیتی در منابع اسلامی نقل شده است ، از جمله طبرسی در مجمع البیان از پیامبر اکرم ( صل الله علیه و آله ) نقل می کند که از آن حضرت پرسیدند:

« کدام یک از سوره های قرآن برتر است ؟ فرمودند : سوره « بقره » .عرض کردند : کدام آیه از آیات سوره بقره افضل است ؟ فرمودند