مدت زمان: 50 ثانیه

 

 

 

 

ترجمه و تفسیر سوره حمد ( الفاتحه)