بسم الله الرحمن الرحیم

توجه توجه : پیشنهاد می شود خوانندگان عزیز اول بخش اول را مطالعه کنند سپس این  بخش را مطالعه کنید .

با تشکر

بخش دوم

خلاصه مبحث گذشته :

در بخش اول گفته شد که در قرآن کریم آیاتی از قبیل این آیه وجود دارد که اول و آخر آیه مرتبطی  به وسط آیه ندارد .