چرا در آیه3سوره مائده خداوند متعالی بعضی از چیزها را حرام کرده همچون گوشت خوک که مسیحیان در خوردن لذت می برند؟

آیه 3 سوره مائده:

بر شما حرام شده است: مردار، و خون، و گوشت خوک، و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد، و [حیوان حلال گوشتِ‏] خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندى افتاده، و به ضربِ شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشد -مگر آنچه را [که زنده دریافته و خود] سر ببرید- و [همچنین‏] آنچه براى بتان سربریده شده، و [نیز] قسمت کردن شما [چیزى را] به وسیله تیرهاى قرعه؛ این [کارها همه‏] نافرمانى [خدا]ست. امروز کسانى که کافر شده‏اند، از [کارشکنى در] دین شما نومید گردیده‏اند. پس، از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسلام را براى شما [به عنوان‏] آیینى برگزیدم. و هر کس دچار گرسنگى شود، بى‏آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد]، بى تردید، خدا آمرزنده مهربان است.

پاسخ سوال فوق : ( فلسفه تحریم گوشت خوک )

خوک حتی نزد اروپائیان که بیشتر گوشت آنرا می خورند سمبل بی غیرتی است و حیوانی ااست کثیف ، خوک در امور جنسی فوق العاده بی تفاوت و لا ابالی است و علاوه بر تأ ثیر غذا در روحیات که از نظر علم ثابت است ، تأ ثیر این غذا در خصوص لاابالیگری در مسائل جنسی مشهود است .

در شریعت حضرت موسی ( علیه السلام) حرمت گوشت خوک نیز اعلام شده است ، و در اناجیل ، گناهکاران به خوک تشبیه شده اند ، و در ضمن داستانها ، مظهر شیطان ، خوک معرفی شده است .

جای تعجب است که بعضی با چشم خود می بیند از یک سو خوراک خوک  نوعاً از کثافات و گاهی از فضولات خودش است و از سوی دیگر برای همه روشن شده است ، که گوشت این حیوان پلید دارای دو نوع انگل خطرناک بنام کرم ( تریشین ) و یک نوع ( کرم کدو ) است باز هم در استفاده از گوشت آن اصرار می ورزند.

تنها کرم ( تریشین ) کافی است که در یک ماه 15 هزار تخم ریزی کند و در انسان سبب  پیدایشذامراض گوناگونی مانند کم خونی ، سرگیجه ، تبهای مخصوص اسهال ، درد های رماتیسمی ، کشش اعصاب ، خارش داخل بدن تراک پیه ها ، کوفتگی وخستگی ، سختی عمل جویدن و بلعیدن غذا و تنفس و غیره گردد.

در یک کیلو گوشت خوک ممکن است 400 میلیون نوزاد کرم ( تریشین ) باشد و شاید همین امور سبب شد که چند سال قبل در قسمتی از کشور روسیه خوردن گوشت خوک ممنوع اعلام شد.

چکیده مطلب

1 _ خوک بی غیرت و شهوت ران است و در خوردن گوشت آن در انسان تاثیرات جنسی می گذارد

2- گوشت خوک دارای دو کرم تریشین و کرم کدو می باشد که باعث بیماری های :

کم خونی ، سرگیجه ، تبهای مخصوص اسهال ، درد های رماتیسمی ، کشش اعصاب ، خارش داخل بدن تراک پیه ها ، کوفتگی وخستگی ، سختی عمل جویدن و بلعیدن غذا و تنفس و غیره گردد.

از این رو گوشت خوک را خداوند متعال حرام گردانده . هیچ چیز خداوند بی حکمت نیست.

 

 منبع: گرفته شده از کتاب 180 پرسش و پاسخ - نویسنده کتاب حضرت آیت الله مکارم شیرازی