مدت زمان: 50 ثانیه

 

 

 

 

ترجمه و تفسیر سوره حمد ( الفاتحه)

بسم الله الرحمن الرحیم

1 - به نام خداوند رحمتگر مهربان‏

 2- ستایش خدا را که پروردگار جهانیان،

 3- [خداوند] رحمتگر مهربان،

 4- مالک [و پادشاه‏] روز جزا است‏.

5 -  تو را مى‏پرستیم تنها و بس، بجز تو نجوییم یارى ز کس.

 6- به راه راست ما را راهبر باش،

 راه آنهایى که برخوردارشان کرده‏اى، همانان که نه درخور خشم‏اند و نه گمگشتگان.7-

تفسیر:

1 – انسان در تلاوت سوره حمد با ( بسم الله) از غیر خدا قطع امید می کند.

2- با (رب العالمین ) و ( مالک یوم الدین ) احساس می کند که مربوب و مملوک است و خود خواهی و غرور را کنار می گذارد.

3- با کلمه ( عالمین ) میان خود و تمام هستی ارتباط برقرار می کند.

4- با کلمه ( الرحمن الرحیم ) خود را در سایه لطف او می داند.

5- با کلمه ( مالک یوم دین ) غفلتش از آینده زدوده می شود.

6-با گفتن ( ایاک نعبد )ریا و شهرت طلبی را زایل می کند.

7- با کلمه (ایاک نستعین ) از ابر قدرت ها نمی ترسد.

8- از کلمه ( انعمت ) معلوم می شود که تقسیم نعمت ها به دست اوست و باید حسادت را کنار گذاشت ، زیرا شخص حسودی از داوری و تقسیم روزی به دست خدا ناراضی است.

9- با جمله ( اهدنا ) رهسپاری در راه حق و طریق مستقیم در خواست می شود .

10- ( صراط الذین ) نشانه ولایت و همبستگی با پیروان حق است.

11- ( غیر المغضوب علیهم ) و ( لاالضالین ) نشانه بیزاری و برائت از باطل و اهل باطل است.

منبع : تفسیر نور